In sommige gevallen kunt u als ondernemer of als woningeigenaar in Brussel een premie voor renovatiewerken ontvangen. Hier vallen ook werken onder die betrekking hebben op het verlagen van de energierekening. Dit is dus een indirect premie voor het aanschaffen van zonnepanelen in het Brussels Gewest.

Bekijk hiervoor:
Steun voor ondernemers
Steun voor woningeigenaren

Leefmilieu Brussel geeft ook in 2016 energiepremies met de focus op de audit, de isolatie en de verwarming van een woning. Het premiebedrag hangt af van de inkomsten, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de locatie van de woning. U kunt uw aanvraag ook elektronisch indienen.

Raadpleeg het overzicht van energiepremies. Voor alle premies geldt dat u de kosten eerst zelf moet betalen. U krijgt de premie dus na uw aankoop of na het uitvoeren van de werken. Vanaf factuurdatum heeft u 4 maanden om uw dossier in te dienen. De uiterste indiendatum is 30 april 2017. Ook geldt voor alle premies dat er maximum 50% van het factuurbedrag wordt terugbetaald. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Om te weten of een aannemer al dan niet geregistreerd is, kan u iedere werkdag van 8 tot 17 uur terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën op telefoonnummer 02 572 57 57.

Zonnepaneel installateurs vergelijken?

Benader lokale installateurs en vergelijk het aanbod in uw regio. Gebruik onze offerte service en krijg een overzicht van de kosten die u moet maken. Gratis en vrijblijvend.

Zie:
Leefmilieu Brussels